FOSS? làm gì ?

FOSS? làm gì ?
Chỉ các guru biết !
22  40.7%
Server-Quản trị mạng
14  25.9%
Giáo dục
5  9.3%
Desktop-Cá nhân
4  7.4%
Thương mại
4  7.4%
Forrum
3  5.6%
CMS
2  3.7%
Blogs
0  0%

Number of Voters  :  54
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote  :  Wednesday, 05 June 2019 11:14
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search