The News
Huelug Bulletin Board
Board Index
Posts by tien
Welcome, Guest

by tien on Monday, 10.January 2011 05:34
Post Re: Welcome to Joo!BB

Huelug là tổ chức hoạt động về FOSS đúng không? Có thể xem huelug là cộng đồng người dùng FOSS ở miền trung nói chung và ở Huế nói riêng được ko? Huelug hoạt động như thế nào và mục đích của huelug? Làm sao có thể tham gia cũng như lấy tài liệu về FOSS từ huelug?


tien | Joined Board: Sunday,  12.December 2010 14:49 | Last Visit: Monday,  09.January 2012 10:54
Joo!BB - Newie
Registered
Posts: 1
Offline Member is Offline
View all users posts


Huelug Bulletin Board
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search