The News
Huelug Bulletin Board
Board Index
Posts by minhmang
Welcome, Guest

by minhmang on Wednesday, 15.December 2010 02:06
Post Re: Welcome to Joo!BB

Hi all
Sau thời gian trầm lắng, và mọi người cũng đã có thời gian quên lãng về nhóm Huelug của mình, nay xin thay mặt Huelug kính mời các thành viên cùng họp mặt với tinh thần vui vẻ gặp mặt.
Thời gian: dự kiến 16h ngày thứ 7 18/12/2010
Địa điểm: quán nhậu Đá Vàng (đường Kiểm Huệ). Ai có chỗ nào hay hơn thì giới thiệu nhé.
Hy vọng sẽ gặp đông đủ mọi người.


minhmang | Joined Board: Saturday,  11.December 2010 02:38 | Last Visit: Monday,  19.August 2013 07:53
Joo!BB - Newie
Registered
Posts: 1
Offline Member is Offline
View all users posts


Huelug Bulletin Board
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search