Giấy phép Công cộng GNU PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

Giấy phép Công cộng GNU

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 

Biểu trưng "Heckert" của GNU

Giấy phép Công cộng GNU (tiếng Anh: GNU General Public License, viết tắt GNU GPL hay chỉ GPL) là giấy phép phần mềm tự do phổ biến nhất, mới đầu do Richard Stallman viết cho dự án GNU.[1] Phiên bản hiện hành của giấy phép này là phiên bản 3 năm 1997, phiên bản được sử dụng nhiều nhất hiện nay là phiên bản 2 năm 1991. Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL) là giấy phép sửa đổi của GPL, được sử dụng cho một số thư viện phần mềm.

Ý tưởng của giấy phép

Giấy phép GPL phiên bản 2 gồm 12 điều khoản, phiên bản 3 gồm 17 điều khoản. Ý tưởng của nó là:

1. Phần mềm GPL phải là phần mềm tự do.

Tức là người sử dụng có 4 quyền sau với phần mềm GPL:

  • Tự do chạy chương trình, cho bất cứ mục đích nào.
  • Tự do tìm hiểu cách hoạt động của chương trình, và tự do sửa đổi nó. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)
  • Tự do tái phân phối bản sao.
  • Tự do cải tiến chương trình, và phát hành những gì cải tiến ra công cộng. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)

So sánh với thoả thuận giấy phép người dùng cuối của phần mềm thương mại thường không cho người dùng cuối quyền nào trừ quyền sử dụng phần mềm và luôn hạn chế kỹ thuật phân tích ngược (reverse engineering).

2. Phần mềm phái sinh từ phần mềm GPL cũng phải là phần mềm GPL

Các giấy phép như BSD, MIT, Apache ... thường không có quy định gì về phần mềm phái sinh nên xảy ra việc phần mềm phái sinh bị biến thành phần mềm độc quyền - người sử dụng bị hạn chế quyền với phần mềm phái sinh. Để đảm bảo các quyền sửa đổi, sao chép, phân phối lại với phần mềm phái sinh vẫn được trao cho người sử dụng thì Richard Stallman đã làm ra giấy phép GPL trong đó yêu cầu phần mềm phái sinh cũng phải là phần mềm GPL. Giấy phép GPL được bảo hộ bởi luật bản quyền. Giấy phép này được Stallman gọi là copyleft chơi chữ với copyright để thể hiện tinh thần đối ngược với tinh thần của copyright.

Tóm tắt các điều khoản của giấy phép GPL

Dưới đây là lược dịch giấy phép GPL ver 2. Tôi chưa dịch xong được, mời các bạn tham gia lược dịch nốt

Góp ý: Cần gì phải dịch cho nhiều, chỉ cần hiểu đơn giản theo GPL thì tất cả mã nguồn đều phải mở và không được phép bán sản phẩm mà không kèm mã nguồn.

I. Lời nói đầu


II. Các điều khoản:

0. Định nghĩa một số thuật ngữ được dùng trong giấy phép này.

Bạn có quyền chạy phần mềm (các quyền sao chép, phân phối lại, sửa đổi được nêu ra ở dưới đây)

1. Bạn có quyền sao chép hoặc phân phối lại cho người khác mã nguồn của phần mềm miễn là kèm theo: chú thích bản quyền, chối bỏ bảo đảm và chú ý về việc phần mềm này đã được đặt dưới giấy phép GPL.

2. Bạn có thể sửa đổi phần mềm hoặc dựa vào phần mềm này để phát triển thành phần mềm phái sinh rồi công bố miễn là phần mềm sửa đổi/phần mềm phái sinh phải được đặt dưới các điều khoản ở mục 1 và thêm các điều khoản sau:

 

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 12:36
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search