Tham gia Mùa hè sáng tạo 2012 PDF Print E-mail
Written by minhmang   
Sunday, 06 May 2012 09:34

Chào các bạn,

Danh sách 12 ý tưởng đàu tiên cho MHST 2012 đã được công bố trên website
của MHST và hàng ngày đang tiếp tục được cập nhật
http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Danh-sach-y-tuong-MHST-2012-31/

Hương dẫn lập hồ sơ đăng ký dự thi cũng đã được công bố
http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Huong-dan-dang-ky-du-thi-Mua-he-sang-tao-2012-32/

Nếu các bạn còn đang là SV tại các ĐH-CĐ, kể cả SV đang chờ bảo vệ tốt
nghiệp, các bạn muốn thử sức với một dự án phát triển PMTDNM, hãy truy
cập website MHST 2012 (http://vfossa.vn/vi/mhst/) để tìm hiểu qui chế,
tham khảo danh sách ý tưởng, liên lạc với mentor ý tưởng bạn thích và
lập hồ sơ đăng ký dự thi gửi BTC cuộc thi.

Nếu bạn biết các bạn SV yêu thích CNTT và PMTDNM,hãy phổ biến thông tin
cuộc thi đến với họ và động viên, khuyến khích họ tham gia.

Nếu bạn đã từng có kinh nghiệm phát triển PMTDNM, hãy đăng ký tham gia
làm mentor/co-mentor cho ý tưởng phù hợp với mình. Nếu bạn có ý tưởng
phát triển, hoàn thiện 1 PMTDNM phù hợp với tiêu chí cuộc thi, hãy nhanh
chóng gửi ý tưởng của mình về cho BTC (trước 15/5/2012).

Xin cảm ơn sự chú ý và cộng tác của các bạn!

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch HĐGK MHST 2012

 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search