Sơ đồ tổ chức VFOSSA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 21 February 2012 01:19

Sơ đồ tổ chức VFOSSA

Ban thường vụ:

 

CT : Nguyễn Hồng Quang

PCT : Vũ Thế Bình

PCT : Trương Anh Tuấn

PCT: Phạm Hữu Ngôn

Các Ban chuyên môn

 

Nguyễn Hồng Quang

Vũ Thế Bình

Trương Anh Tuấn

Pháp lý & Chính sách

Đào tạo

Hành chính Quản trị

Quan hệ Quốc tế

Tư vấn & Hỗ trợ Kỹ thuật

Phát triển Cộng đồng

Quảng bá & Phổ biến

Nguyễn Hồng Quang

Ngô Bá Hùng

Tạ Quang Thái

Vũ Thế Bình

Trần Minh

Trương Anh Tuấn

Nguyễn Hữu Thành

Trần Lương Sơn,

Vũ Thế Bình,

Hồ Văn Hương,

Nguyễn Trung Quỳnh

Lê Quốc Thái,

Võ Hoàng Liên Minh,

Nguyễn Hải Châu,

Phạm Ngọc Bắc,

 

Nguyễn Văn Hiền,

Trần Lương Sơn,

Trương Anh Tuấn

Nguyễn Thế Hùng,

Bùi Thế Duy,

Phạm Ngọc Bắc, Phạm Hữu Ngôn, Ngô Bá Hùng,

Võ Hoàng Liên Minh,

Lê Kiến Trúc

Phạm Hữu Ngôn,

Nguyễn Vũ Hưng

PCT (Khu vực phía Nam) : Phạm Hữu Ngôn

Kết hợp với các UV BCH khác (Ngô Bá Hùng, Nguyễn Văn Hiền, Lê Kiến Trúc), tùy tình hình thực tế, có thể lập ra các tiểu ban chuyên môn của địa phương và cử người phụ trách nếu thấy cần thiết.

Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 01:20
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search