Các bản phân phối Linux PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

Các bản phân phối Linux

Linux hiện nay có nhiều bản phân phối khác nhau, một phần là bởi vì tính chất nguồn mở của nó. Sau đây là một số bản phân phối chủ yếu:

Tên bản phân phối Phiên bản mới nhất Trang web chính thức Các bản tương tự
Ubuntu 10.10 www.ubuntu.com Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu,
Debian GNU/Linux 5.0 www.debian.org
Ultimate Edition 1.7
Red Hat Enterprise Linux 5.0 www.redhat.com/rhel/
Fedora 13 www.fedoraproject.org
SUSE Linux Enterprise Desktop 11.3 www.novell.com/linux/ OpenSUSE 10.3,
Mint 9 www.linuxmint.com
Knoppix 5.3.1 www.knoppix.com/
PCLinuxOS 2010 www.pclinuxos.com/
Mandrake 2010.0 www.madrivalinux.com Mandriva
CentOS 5 www.centos.org/
Gentoo 10.0 www.gentoo.org/
Slackware 12.1 www.slackware.com/
Xandros [1]
SLAX
Easys
Sabayon
Dreamlinux
OpenSolaris 2008 www.opensolaris.org/
Hồng kỳ linux
Puppy linux
Hacao Linux 4.21 http://www.hacao.com/
Vubuntu 1.0
Asianux 2.0 http://www.asianux.com/ Asianux Server
SliTaz 2.0 http://www.slitaz.org/ GNU/Linux
Fenix Desktop 2009 http://www.rongvietnam.vn/
Linpus http://www.linpus.com/ Linpus Linux
Super Ubuntu 9.10 hacktolive.org Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint,
Zorin OS 3 zorin-os.webs.com Ubuntu, Super Ubuntu, Linux Mint|}

[sửa] Xem thêm

[sửa] Liên kết ngoài

 

Last Updated on Tuesday, 16 November 2010 16:07
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search