Chuyển đổi từ ứng dụng nguồn mở OpenOffice sang LibreOffice PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 April 2011 02:04

Chuyển đổi từ ứng dụng nguồn mở OpenOffice sang LibreOffice

(Video clip từ VTV2, trình bày: Nguyễn Vũ Hưng, Công ty phần mềm Việt Nhật)

Last Updated on Wednesday, 20 April 2011 02:31
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search