'LibreOffice' là thông tin tốt lành cho OpenOffice PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 20 November 2010 03:50

'LibreOffice' là thông tin tốt lành cho OpenOffice

LibreOffice’ Is Good News for OpenOffice
September 28, 2010 10:04 AM

By Katherine Noyes, PCWorld
Theo: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/206434/libreoffice_is_good_news_for_openoffice.html?tk=hp_new

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/09/2010

Lời người dịch: Lịch sử đã chứng minh rằng một công ty sở hữu một phần mềm sở hữu độc quyền nào đó mà chết thì phần mềm đó sẽ chết 100%, nhưng với phần mềm tự do nguồn mở thì khác. Trong quá khứ, công ty Nautilus chết nhưng phần mềm Nautilus vẫn còn tới ngày nay, Netscape chết nhưng Firefox vẫn sống như chúng ta đang thấy. Và bây giờ việc đó lại lặp lại một lần nữa, Sun Microsystems chết nhưng OpenOffice.org với bản rẽ nhánh LibreOffice sẽ sống với Document Foundation. Điều này cho thấy một quốc gia mà dựa vào phần mềm tự do nguồn mở thì nó sẽ đảm bảo được tính vĩnh cửu cho các dữ liệu, thông tin của mình, bất kể công ty nào quyết định theo bất kỳ cách gì.

Đưa ra quyết định gần đây của Oracle từ bỏ OpenSolaris, đã có một mối lo lắng đáng kể trong những tháng qua về tương lai của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org.

Cả 2 dự án đều đã được kế tục bởi Oracle khi hãng này mua Sun đầu năm nay.

Hôm thứ ba một tin tốt lành đã tới cho thế giới những người sử dụng OpenOffice đang trong tâm trạng lo lắng, tuy nhiên, khi cộng đồng các lập trình viên làm việc trong dự án đã công bố rằng họ đã thành lập một quỹ độc lập, và sẽ sử dụng tên LibreOffice cho phiên bản của họ - hoặc “rẽ nhánh” - của phần mềm này, trừ phi Oracle đồng ý tài trợi cho thương hiệu của OpenOffice.

Bây giờ được biết như là Quỹ Tài liệu - Document Foundation, cộng đồng độc lập mới của OpenOffice.org hướng tới việc làm thỏa mãn lời hứa về sự độc lập được viết trong điều lệ ban đầu cho dự án này. Nó đã mời Oracle trở thành một thành viên và tài trợ cho thương hiệu OO.o, nhưng tôi còn chưa nghe được ý kiến của hãng này với bất kỳ cử chỉ nào về sự quan tâm chú ý của hãng.

'Định hình tương lai'

OpenOffice.org từ lâu đã là một sản phẩm tự do nguồn mở hàng đầu và là giải pháp thay thế cho gói Microsoft Office được sử dụng một cách rộng rãi. Phần mềm này đã thiết lập được những kỷ lục về số lần tải về trong những phiên bản mới, và ước tính bây giờ nó chiếm khoảng 10% toàn bộ thị trường phần mềm văn phòng. Nó cũng được đưa vào một vài phát tán Linux hàng đầu, bao gồm cả Ubuntu.

Bây giờ, theo tên LibreOffice còn để treo quyết định của Oracle, phần mềm này đang sẵn sàng ở phiên bản beta trên site đặt chỗ trước LibreOffice. Một danh sách ấn tượng những người ủng hộ sẵn sàng trong ban lãnh đạo với dự án, bao gồm cả Google, Novell, Red Hat, Canonical, tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở OSI, Quỹ GNOME và NeoOffice.

Given Oracle's recent decision to pull the plug on OpenSolaris, there has been considerable concern over the past few months about the future of the OpenOffice.org productivity software suite.

Both projects were inherited by Oracle when it acquired Sun early this year.

Tuesday brought good news for the legions of worried OpenOffice.org users, however, when the community of developers working on the project announced that they have formed an independent foundation, and will be using the name LibreOffice for their version--or "fork"--of the software, unless Oracle agrees to donate the OpenOffice.org brand.

Now known as The Document Foundation, the newly independent OpenOffice.org community aims to fulfill the promise of independence written in the original charter for the project. It has invited Oracle to become a member and to donate the OO.o brand, but I haven't heard back from the company yet with any indication of its intentions.

Shaping the Future'

OpenOffice.org has long been the leading free and open source alternative to Microsoft's widely used Office package. The software has set download records on new releases, and estimates suggest it now accounts for about 10 percent of the overall office suite market. It is also included in several leading Linux distributions, including Ubuntu.

Now, under the name LibreOffice pending Oracle's decision, the software is available in a beta version at a placeholder LibreOffice Web site. An impressive list of supporters is already on board with the project, including Google, Novell, Red Hat, Canonical, the Open Source Initiative, the GNOME Foundation, and NeoOffice.

Trong khi đó, các lập trình viên được mời tham gia dự án và đóng góp mã nguồn “theo một môi trường mới, mở và thân thiện, để hình thành tương lai của các bộ phần mềm văn phòng”, những người sáng lập ra dự án này nói.

'Nó giải phóng sự phát triển'

Document Foundation là kết quả của một nỗ lực hợp tác của các thành viên độc lập hàng đầu của cộng đồng OpenOffice.org trước đây, bao gồm cả những người đứng đầu và những thành viên chủ chốt của Hội đồng Cộng đồng. Nó sẽ được dẫn dắt ban đầu bằng một ban chỉ đạo các lập trình viên và những người quản lý các dự án ngôn ngữ quốc gia.

Chúng tôi tin tưởng rằng quỹ này là một bước chủ chốt cho sự tiến hóa của bộ phần mềm văn phòng tự do này, vì nó giải phóng sự phát triển của mã nguồn và tiến hóa của dự án từ những ràng buộc được đại diện bởi những lợi ích thương mại của chỉ một công ty”, Sophie Gautier, một thành viên cựu trào của cộng đồng và là người từng duy trì của dự án ngôn ngữ tiếng Pháp.

Các nhà bảo vệ phần mềm tự do trên thế giới có cơ hội cực kỳ tham gia nhóm các thành viên sáng lập hôm nay, để viết một chương hoàn toàn mới trong lịch sử của FLOSS”, Gautier bổ sung.

Nét đẹp của nguồn mở

Thật thú vị khi thấy cách mà Oracle phản ứng. Tuy nhiên, nhờ có nét đẹp của nguồn mở, nó không là gì cả về lâu dài.

Chắc chắn, có thể sẽ hay để có một công ty trong ban lãnh đạo, và có khả năng để giữ cái tên OpenOffice.org. Nếu không, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục - và dự án này cũng vậy.

Điều này giải thích vì sao mọi thứ vẫn làm việc được trong thế giới của nguồn mở, và vì sao những người sử dụng phần mềm cả là các doanh nghiệp và cá nhân có thể vẫn được đảm bảo. Bất kể công ty nào quyết định bất kỳ thứ gì. OpenOffice.org - hoặc LibreOffice - bây giờ nằm trong những bàn tay tốt và độc lập.

Developers, meanwhile, are invited to join the project and contribute to the code "in the new friendly and open environment, to shape the future of office productivity suites," the project's creators said.

It Liberates Development'

The Document Foundation is the result of a collective effort by leading independent members of the former OpenOffice.org community, including several project leads and key members of the Community Council. It will be led initially by a steering committee of developers and national language project managers.

"We believe that the foundation is a key step for the evolution of the free office suite, as it liberates the development of the code and the evolution of the project from the constraints represented by the commercial interests of a single company," explained Sophie Gautier, a veteran community member and the former maintainer of the French language project.

"Free software advocates around the world have the extraordinary opportunity of joining the group of founding members today, to write a completely new chapter in the history of FLOSS," Gautier added.

The Beauty of Open Source

It will certainly be very interesting to see how Oracle responds. Thanks to the beauty of open source, however, it doesn't really matter in the long run.

Sure, it would be nice to have the company on board, and to be able to keep the OpenOffice.org name. If not, though, life will go on--and so will the project.

This is how things work in the world of open source, and it's why both business and individual users of the software can rest assured. No matter what any one company might decide to do, OpenOffice.org--or LibreOffice--is now in good, independent hands.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Saturday, 20 November 2010 04:22
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search