Phần mềm nguồn mở PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

Phần mềm nguồn mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Phần mềm nguồn mởphần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi.

 

Năm 1998 một nhóm người chủ trương rằng thuật ngữ phần mềm tự do nên được thay thế bằng phần mềm nguồn mở vì thuật ngữ này ít mơ hồ hơn và dễ sử dụng hơn cho giới doanh nghiệp [1].

 

Định nghĩa Nguồn mở, được dùng bởi Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở, thể hiện một triết lí nguồn mở và xác định ranh giới về việc sử dụng, thay đổi và tái phân phối phần mềm nguồn mở. Giấy phép phần mềm cung cấp cho người dùng các quyền vốn bị cấm bởi bản quyền, gồm các quyền về sử dụng, thay đổi và tái phân phối. Một vài giấy phép phần mềm nguồn mở đã được thẩm định thuộc giới hạn của Định nghĩa Nguồn mở. Thí dụ nổi bật nhất là Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Trong khi nguồn mở cho phép công chúng truy cập vào nguồn của một sản phẩm, giấy phép nguồn mở cho phép tác giả điều chỉnh cách truy cập đó.

Phần mềm nguồn mở có nghĩa gần tuơng đuơng với mã nguồn mở. Một trừu tượng cao hơn phần mềm nguồn mở. Ngày nay có rất nhiều sự mở do không đóng bao gồm: phần cứng , phầm mềm nguồn mở.

Mã nguồn mở ngày nay phát triển với tốc độ khá cao, cho thấy nó đầy năng lực hơn so với mã đóng. Không nghi ngờ ngày nay sự phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin có thể nói tới mã nguồn mở như cái gì đó năng động nhất. Tốc độ thay đổi của mã có thể nói đến từng giờ một

Last Updated on Wednesday, 17 November 2010 10:23
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search