Về HuếLug PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 August 2010 00:42

Vài nét phác thảo kế hoạch cho HuếLug:
1. Nhân sự: bước đầu là mấy người Huesoft có làm về FOSS cộng với mấy
cô bên Nhà Tri thức Huế vì họ trực tiếp dùng mạng toàn máy cài Linux !
Phía Huesoft có LVCChiến, VHLMinh, PADung, V.T.Sơn, HTNDung, L.N.Ý (Ý
vừa rồi có tham gia dịch OOo Help), có thể giới thiệu thêm vài học
viên Aptech, liên hệ cả cô Nhật (đã chuyển đi khỏi Huesoft  nhưng vẫn
ở Huế).
2. Tổ chức: Nói chung tạm thời cứ bắt chước tổ chức như HanoiLug, qua
hoạt động sẽ cải tiến cho hợp.
3. Hoạt động: đầu tiên là tổ chức thành lập Huelug:
- Khoảng 2  buổi gặp gỡ trù bị: cafe-trà-trái cây, chi thù lao cho
người soạn kế hoạch & điều lệ, in tài liệu, tờ rơi để phổ biến thông
tin ở Huế
- Một buổi ra mắt chính thức: mượn phòng họp của Nhà Tri thức, hay
Huesoft, chi đánh đĩa CD , in tài liệu, tờ rơi, một bữa tiệc nhỏ.
- Yêu cầu các thành viên đăng ký hộp thư HueLug và HanoiLug và
thamgia dịch OOo Help, tham gia trao đổi trên Forum của Huelug (Định
nhờ  anh Jean C. ở HanoiLug cài đặt lên server và làm giúp bộ khung
trang WEB huelug.org luôn).
- Sau khi thành lập thỉnh thoảng sẽ tổ chức gặp mặt, và sẽ bàn việc
cụ thể sau ....
- Cần làm cho các thành viên thấy việc tham gia vào giới FOSS sẽ có
cơ hội giao lưu, tiếp xúc với những nhân vật cừ khôi trong giới FOSS
cũng như CNTT nói chung. Không chỉ là hoạt động đóng góp, cổ vũ cho
phần mềm nguồn mở mà quan trọng là trao đổi, giúp đỡ, tiến cử lẫn nhau
cùng "tiến bộ", (và không ai cấm chúng ta có thể giúp nhau cả về những
công việc làm ăn bên ngoài lãnh vực FOSS !). Có thể tham gia nhiều
hoạt động khác như hội thảo quốc tế (trên HanoiLug có giới thiệu mấy
hội thảo liên quan FOSS ở Lào, Philipin, Malaixia, Singapore ... có hỗ
trợ kinh phí lưu trú), các kì huấn luyện, các kì thi về nguồn mở cho
sinh viên v.v.

Last Updated on Saturday, 25 December 2010 10:18
 
Copyright © 2019 Hue Linux & FOSS User Group. All Rights Reserved.
Hue Linux User Group
Custom Search